Passepartouter

En passepartout [pasparˈtuː] (franska passe-partout, ’går, passerar överallt’) är ett stycke kartong med ett eller flera hål, som läggs bakom en glasskiva i en ram för att undvika att bilden kommer i direkt kontakt med glaset. På så sätt skyddas bilden mot åldrande. Passepartouter bör alltid vara ph-neutrala för att undvika ytterligare skador på bilden. En passepartout har dessutom fördelen att den förhöjer bilden genom att öka fokus på den.