Registerinnehavare

Registerinnehavare

Gefoto Ab
Torggatan 10
22100 Mariehamn

Registrets namn

Gefoto Abs webbside kundregister

Registerhållarens kontaktperson

Karolina Holmström
tel 018-14623

Avsikten med registret

Att sköta underhålla av webbsidan, kundkontakt och övrig ledning.

Registrets Datainnehåll
Uppgifterna på kundens beställningsedel är; kundens namn, företagets namn, adress och kontaktuppgifter ( e-mail, telefonnummer). Uppgifter om tidigare beställningar och betalningssätt.

Registrets regelrätta informationskällor

Uppgifterna hämtas från informationen kunden ger på beställningsblanketten.

Tillgång till registrets uppgifter

Registrets uppgifter lämnas inte ut till annan part.

Skyddande av registrets uppgifter

Uppgifterna förvaras enbart elektroniskt. Uppgifterna är konfidentiella och endast namngivna personer har tillgång till uppgifterna.

Den registrerades rättigheter

Kunden har rätt att granska och korrigera om honom /henne sparade uppgifter samt rätt att förbjuda att dessa sparas. Kunden kan hävda sin rätt genom att kontakta registerhållarens kontaktperson.